ทัวร์โรงงาน

โรงงาน0101
โรงงาน0102
โรงงาน0104
ภาพที่ 4

อุปกรณ์การผลิตวัสดุ

อุปกรณ์การผลิตวัสดุระดับมืออาชีพเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าคงคลังเพียงพอ

อุปกรณ์แปรรูปและการผลิต

โรงงานของเรามีกำลังทางเทคนิคที่แข็งแกร่งและอุปกรณ์การประมวลผลและการผลิตขั้นสูงและมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 11
ภาพที่ 12
โรงงาน0203
โรงงาน0204

อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ

อุปกรณ์ทดสอบคุณภาพเยี่ยมเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

โรงงาน0301
โรงงาน0302
โรงงาน0303
โรงงาน0304